Zrównoważone budownictwo. Przyszłość sektora budowlanego.


W Chinach powstaje właśnie ekologiczny wieżowiec. Budynek złożony z 71 pięter ma być energetycznie samowystarczalny. Jego aerodynamiczna konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby w wyniku ześlizgiwania się powietrza do turbin powstawała energia potrzebna do klimatyzacji i ogrzania wieżowca. Poza tym budynek będzie wyposażony w zbiorniki na deszczówkę, mechaniczne żaluzje umieszczone na fasadzie oraz ogniwa fotowoltaiczne. Ma on wytworzyć więcej energii, niż potrzebuje. Czy zrównoważone budownictwo to przyszłość sektora budowlanego?

Czym jest zrównoważone budownictwo?

Zrównoważone budownictwo jest znane także pod nazwą „budownictwo ekologiczne” albo „zielone”. Taka nazwa kojarzy się z tworzeniem struktur budowlanych w drodze procesów oraz przy użyciu materiałów, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Tradycyjne budownictwo łączy takie elementy, jak ekonomia, użyteczność, trwałość i wygoda. Zrównoważone budownictwo dodaje jeszcze aspekt ekologiczny.

Głównym celem zrównoważonego budownictwa jest ograniczenie całościowego (negatywnego) wpływu budynków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Cele dodatkowe to:

  • efektywne wykorzystanie energii, wody i innych zasobów;
  • ochrona zdrowia mieszkańców oraz poprawa efektywności pracowników;
  • ograniczenie ilości odpadów, zanieczyszczeń oraz stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Koncepcja zrównoważonego budownictwa zaczęła się rodzić w USA podczas kryzysu naftowego lat 70. oraz równolegle narastających obaw związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Amerykańscy projektanci i architekci dostrzegli potrzebę budowania bardziej energooszczędnych konstrukcji oraz wprowadzenia przyjaznych środowisku procesów budowlanych.

Obecnie jest jeszcze więcej powodów, dla których warto rozpocząć budowę „zielonych” budynków. Należy do nich zaliczyć kwestie związane z ochroną środowiska, korzyści finansowe oraz społeczne. Podejście ekologiczne powinno być stosowane nie tylko do nowo konstruowanych obiektów, lecz także do modernizacji istniejących struktur. Należy przy tym pamiętać, że ekologiczne zasady obowiązują na każdym etapie procesu budowlanego – od projektu, poprzez konstruowanie budynku, aż po jego renowację oraz rozbiórkę.

Techniki zrównoważonego budownictwa

Zielone budownictwo łączy w sobie wiele praktyk oraz technik redukujących i ostatecznie eliminujących negatywny wpływ nowych budynków na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Często podkreśla się konieczność wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna (passive solar, active solar), techniki fotowoltaiczne, wykorzystanie drzew i roślin przez tworzenie zielonych dachów, ogrodów deszczowych, także po to, by zapobiec odpływowi deszczówki. Inną popularną techniką jest użycie przepuszczalnego betonu zamiast tradycyjnego betonu lub asfaltu w celu uzupełnienia zasobów wody gruntowej.

Technologii wykorzystywanych do budowy ekologicznych budynków jest wiele, ciągle też powstają nowe, a istniejące są ulepszane. To, jakie technologie są wykorzystywane, różni się w zależności od kraju i regionu. Mimo to są pewne żelazne reguły w budownictwie zrównoważonym, których trzeba przestrzegać niezależnie od miejsca. Istotą zrównoważonego budownictwa jest pełne wdrożenie jednego lub większej liczby elementów kluczowych dla tego sektora.

Budynki zajmują dużą powierzchnię, zużywają sporo energii oraz wody, poza tym są powodem zmian w cyrkulacji powietrza. Redukcja zużycia energii przez budynki oraz ograniczenie zanieczyszczeń, jakie tworzą, leżą u podstaw zrównoważonego rozwoju. Sektor budowlany zużywa bowiem 30-40% energii (całkowite zużycie). Ponad 80% emisji szkodliwych dla środowiska substancji wytwarzanych przez budynki wiąże się ze zużyciem energii w czasie, gdy budynek jest używany. Dowiedziono, że wprowadzenie ekologicznych rozwiązań pozwala na zaoszczędzenie 60-80% energii.

Koszty

Koszty związane z konstrukcją ekologicznych budynków są o około 5% wyższe od tradycyjnego sposobu budowania. Jednak inwestycja ta zwraca się w ciągu 5-15 lat. Zielone budynki pozwalają na zaoszczędzenie od 30 do 50% energii, zużywają o ok. 30% mniej wody, o prawie 40% ograniczona jest emisja CO2 do atmosfery. Wreszcie budynki te produkują aż o 70% mniej odpadów w porównaniu ze standardowymi budynkami. Wstępna inwestycja rzędu 2-10% w projektowanie pomoże zaoszczędzić około 20% całkowitych kosztów budowy w trakcie cyklu użytkowania budynku.