Linia kredytowa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ)


Bank Ochrony Środowiska oferuje szeroką gamę instrumentów kredytowania inwestycji proekologicznych na preferencyjnych warunkach.

Kredyt na zakup urządzeń ekologicznych

Przykładem preferencyjnego finansowania inwestycji jest kredyt na zakup urządzeń ekologicznych:

   >> systemy ociepleń budynków (np. rolety zewnętrzne)
   >> kolektory słoneczne
   >> pompy ciepła
   >> rekuperatory

Finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych

Wspólnoty mieszkaniowe mogą się starać również o kredyt na długoterminowe finansowanie przeznaczone na inwestycje skierowane na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do ograniczenia emisji CO2, poprzez:

   >> termomodernizację budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych
   >> instalację kolektorów słonecznych
   >> instalację pomp ciepła
   >> instalację i modernizację indywidualnych systemów grzewczych
   >> likwidację indywidualnego źródła i podłączenie budynku do sieci miejskiej

Preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania

BOŚ, we współpracy z WFOŚiGW (z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Fundusze) oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania na finansowanie inwestycji proekologicznych. Wnioski kredytowe składane są w oddziałach banku, ale warunkiem podpisania umowy kredytu jest akceptacja inwestycji przez Fundusz. Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja.

Więcej informacji
www.bosbank.pl