Dotacje na termomodernizacje


Problem zadbania o nasz glob, przez ograniczanie emisji zanieczyszczeń i zredukowanie strat ciepła i energii staje się coraz mocniej zauważany i coraz bardziej ważny.

O wadze tych spraw świadczyć może zainteresowanie Polskiego Rządu przejawiające się między innymi w utworzeniu ekologicznej platformy komunikacji – Eko-Polska. Przyjęcie Deklaracji jest formalnym wyrazem zaangażowania ministrów w promocję Polski jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego, a także deklaracją wspólnego wdrażania wynikających z niej zobowiązań przez podległe im instytucje i organizacje. Aby w praktyce zrealizować cele Deklaracji, Grupa Kapitałowa Banku Ochrony Środowiska S.A. podjęła się roli realizatora projektu budowy portalu internetowego i platformy komunikacyjnej służącej promowaniu ochrony środowiska, ekologii, żywienia i zdrowego trybu życia. Projekt ma na celu budowę platformy komunikacyjnej, służącej celom informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i promocyjnym w obszarze szeroko rozumianej ekologii. Celem programu jest promocja Polski jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego oraz planującego rozwój gospodarczy w zgodzie z szeroko rozumianą ekologią. Minister Środowiska zobowiązał się m.in. do wsparcia i promocji badań naukowych zmierzających do wykorzystania nowoczesnych technologii proekologicznych

Bank Ochrony Środowiska już od dawna zainteresowany jest krzewieniem światopoglądu poszanowania środowiska i wieloma akcjami wspierał i wspiera działania zmierzające do ochrony globu ziemskiego.

Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – na wykorzystanie czeka kilka milionów złotych specjalnych premii.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa inwestorom, realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remonty budynków mieszkalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od marca 2009 roku, po zakończeniu modernizacji inwestor może otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie stanowiące 20 proc. kwoty zaciągniętego kredytu.

Nowa ustawa nie określa wymogów dotyczących okresu kredytowania i wysokości minimalnego wkładu własnego. Wcześniej trzeba było samemu sfinansować 20 proc. kosztów inwestycji i spłacić kredyt maksymalnie przez 10 lat. Do tego nowa premia modernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego.

Jak dostać premię?

O pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów mogą starać się osoby, które na planowane prace zaciągnęły kredyt bankowy. Wsparcie musi być przeznaczone na modernizację domu, która zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię w tym m.in. na docieplanie budynku. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny w tym: spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, gminy oraz osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.

Premia modernizacyjna udzielana z Funduszu Termomodernizacyjnego BGK jest obecnie najbardziej dostępnym i opłacalnym sposobem uzyskania dofinansowania do realizowanych prac zmniejszających koszty energii grzewczej.

Lista banków, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną:

- Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie tel. (022) 860 42 50
- Bank Handlowy w Warszawie S.A. tel. (022) 830 02 02
- Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (0 22) 850-87-35
- Bank Pocztowy S.A.z siedziba w Bydgoszczy tel. (052) 349 91 00
- Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie tel. (012) 618 61 85
- Bank Rozwoju Eksportu S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (0 22) 637-21-67 (68)
- ING Bank Śląski S.A.z siedzibą w Katowicach tel. (032) 255 11 28
- Millennium Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku tel. (0 58) 30-79-558
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu tel. (061) 85 62 400, (0 71) 372-33-23
- Krakowski Bank Spółdzielczy S.A. z siedzibą w Krakowie tel. (0 12) 428-62-31
- Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (022) 634 54 51
- LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi tel. (0 42) 681-90-60
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Warszawie tel. (022) 663 40 25
- Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Bydgoszczy tel. (052) 323 52 00
- Bank Polskiej Spółdzielczosci S.A. w Warszawie, brak infolinii
- Bank Zachodni WBK S.A. w Poznaniu tel. (0-61) 856 41 20