Rolety a termoizolacja


Rolety zewnętrze są doskonałym zabezpieczeniem przed działaniem czynników atmosferycznych, hałasem z zewnątrz i przede wszystkim – niekontrolowanymi stratami ciepła zimą oraz nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń w miesiącach letnich. Udowadniają to badania przeprowadzone na Politechnice Lubelskiej na zlecenie firmy JackeR.

Obowiązujące prawo budowlane, czyli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, jasno określa wymagania zarówno wobec parametrów przegród budowlanych, jak i samych przeszkleń. Treść normy podkreśla wymóg stosowania okien, których powierzchnia odpowiadać będzie 1/8 powierzchni podłogi w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Obecnie jednak i inwestorzy, i projektanci wydają się preferować przestronne przeszklenia, które znakomicie podkreślają architekturę budynku.

Ciepło ucieka przez okno

Potrzeba dostępu do naturalnego światła jest oczywista, oznacza jednak ryzyko zbytniego nagrzewania się wnętrz latem oraz ich wychładzania zimą oraz – tym samym – większe koszty eksploatacyjne całego budynku. Termomodernizacja starych budynków lub stosowanie bardzo dobrych materiałów termoizolacyjnych w nowo wybudowanych obiektach to powszechnie zauważalna tendencja. Dzięki prawidłowemu dociepleniu ścian można uzyskać współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,26 do 0,18 W/m2*K, podczas gdy w przypadku montowanych obecnie nowoczesnych okien współczynnik ten wynosi ok. 1,0 – 1,1 W/m2*K, czyli czterokrotnie więcej! Oznacza to, że bardzo dużo ciepła tracimy właśnie przez stolarkę okienną. Nawet w przypadku montażu okien energooszczędnych istnieje możliwość uzyskania dalszych oszczędności – dzięki zastosowaniu rolet zewnętrznych.

Obiecujące wyniki

Firma JackeR postanowiła podejść do problemu okien jako mostków termicznych oraz powodu zbytniego nagrzewania się pomieszczeń w miesiącach letnich w sposób naukowy. Na zlecenie firmy naukowcy z Politechniki Lubelskiej przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wykonali na stępujące badania:

      - Wpływ zastosowania innowacyjnych TermoRolet JackeR o podwyższonych wartościach termoizolacyjnych na zapotrzebowanie ciepła powstającego wskutek strat wynikających ze zwiększonego przenikania ciepła przez okna w stosunku do pozostałych barier w budynku w okresie grzewczym.
      - Wpływ zastosowania innowacyjnych TermoRolet JackeR o podwyższonych wartościach termoizolacyjnych na zapotrzebowanie budynku na chłód w okresie lata.
      - Zdolność innowacyjnych rolet zewnętrznych JackeR do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz budynku.

W trakcie badań przeanalizowano poszczególne konstrukcje rolet z oferty firmy, ich wpływ na wartość współczynnika U oraz obliczono każdorazowo straty ciepła. Wyniki badań pokazują, że przenikalność ciepła poprzez okna znacznie zmniejszyła się – w zależności od rodzaju stosowanych rolet, pierwotnego współczynnika oraz grubości warstwy powietrza. Dla okna o współczynniku przenikania ciepła 1,7 W/m2*K straty ciepła zredukowano o 48-60 % (średnio 55%), natomiast w przypadku okien o współczynniku na poziomie 1,1 W/m2*K – o 33-36%. Tym samym straty ciepła całego budynku zmniejszają się o 15-25% w zależności od parametrów stolarki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej przyjęli, że przy zamkniętych roletach zapotrzebowanie ciepła w miesiącach chłodniejszych zmniejszy się o 15-20%. Wartość ta jednak wzrasta w przypadku rolet sterowanych automatycznie, zamykanych po zmierzchu – wówczas oszczędności na ogrzewaniu mogą być najwyższe.

Ważny w kwestii przenikania ciepła jest sposób zamontowania rolety (na murze – elewacji lub we wnęce – na ościeżnicy), który powoduje powstanie różnej grubości warstwy powietrza pomiędzy szybą a roletą, co wpływa z kolei na wartość oporu cieplnego warstwy powietrza. Efekt spowodowany dodatkową warstwą ściany zostaje uzyskany przez dodanie występu przed płaszczyznę okna, czyli zamontowanie rolety na elewacji, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową, nieporuszającą się powietrzną warstwę. Grubsza warstwa powietrza staje się jakby dodatkową izolacją, wpływając na obniżenie współczynnika U. Oczywiście, ostateczne wyniki zależą także od grubości paneli roletowych. Współczynnik przenikania ciepła zespołu okna U = 1,1 W/m2*K przy udziale warstwy powietrznej o grubości 5 cm wynosi w przypadku rolety modelu HR 37 ok. 0,98 W/m2*K, natomiast, jeśli warstwę powietrzną pogrubi my do 15 cm – U dla pakietu okno i roleta wyniesie 0,74 W/m2*K. Ważne jest, aby rolety były zamontowane szczelnie w celu maksymalnego ograniczenia infiltracji powietrza.

termo1 termo2
termo3 termo4

Obraz z kamery termowizyjnej jest dowodem na to, że rolety zewnętrzne to skuteczna broń w walce ze stratami ciepła przez stolarkę okienną.

Interesujące badania przeprowadził również Federalny Związek Rolet i Ochrony Przeciwsłonecznej oraz Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofer. Próby rzeczywiste na elementach wzorcowych, w budynku wzorcowym oraz pomiary przeprowadzone z odizolowanej komorze grzewczej Hotbox z otworem wzorcowym o powierzchni ok. 1 m2 wykazały poprawę izolacyjności cieplnej po zastosowaniu rolet zewnętrznych o 20-30 %. Lepsze wyniki uzyskano dzięki automatyzacji rolet i automatyczne zamykanie ich po zmierzchu oraz otwieranie o świcie.

Szereg zalet

Oprócz oczywistych korzyści związanych z oszczędnością energii na ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym nie sposób zapomnieć również o dodatkowych właściwościach rolet zewnętrznych. Także latem działanie rolet opiera się na zjawisku „poduszki powietrznej” – pancerz rolety, a następnie warstwa powietrza uniemożliwia promieniom słonecznym przenikanie przez szyby, aż trzykrotnie zmniejszając współczynnik nasłonecznienia pomieszczeń Fc, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów klimatyzacji. Pozostałe korzyści to chociażby ograniczenie widoczności, czyli zachowanie większej prywatności oraz izolacja dźwiękowa.

Badania przeprowadzone dla JackeR przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej udowadniają, że dzięki rozwiniętemu pancerzowi rolety poprawiamy izolacyjność akustyczną naszych okien nawet o 10 dB, co docenimy szczególnie, gdy nasza posesja umiejscowiona przy ruchliwej ulicy. Rolety zewnętrzne to także dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Poszczególne elementy tego typu produktów, czyli m.in. prowadnice wykonane np. ze stopów aluminium, wyposażone są w specjalne wzmocnienia, które utrudniają wyciągnięcie oraz odgięcie profili roletowych, a także w maskownicę, która ochrania przed odkręceniem. Oprócz tego wzmocnienie pancerza oraz wypełnienie go np. twardą żywicą poliestrową zwiększa jego wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia. Jednym z praktycznych rozwiązań jest sprzedaż rolet

Oprócz oczywistych korzyści związanych z oszczędnością
energii na ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym nie
sposób zapomnieć również o dodatkowych właściwościach rolet
zewnętrznych. Także latem działanie rolet opiera się na zjawisku
„poduszki powietrznej” – pancerz rolety, a następnie warstwa
powietrza uniemożliwia promieniom słonecznym przenikanie przez
szyby, aż trzykrotnie zmniejszając współczynnik nasłonecznienia
pomieszczeń Fc, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów
klimatyzacji.

wraz z oknem – dzięki temu uzyskujemy kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko stanowi dodatkowe zabezpieczenie termiczne okien przed stratami ciepła w zimie czy nagrzewaniem się pomieszczeniem latem, ale także tworzy izolację akustyczną przed hałasami z zewnątrz, daje możliwość optymalnej wentylacji pomieszczeń, jednak bez ryzyka przeciągów oraz chroni ramę okienną przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.